Фільтр
  ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
       Обробка персональних даних здійснюється Виконавцем на підставі згоди, отриманої від Учасника згідно умов правил Програми.
       Виконавець підтверджує та гарантує, що:
  - обробка персональних даних, отриманих від Учасника, здійснюється для конкретних і законних мети та цілей, визначених умовами продажу косметики, або у випадках, передбачених законодавством України.
  - персональні дані обробляються Виконавцем на підставі згоди, що надана Учасником на умовах правил Програми, у суворій відповідності з чинним законодавством України у сфері захисту Персональних даних;
  - при обробці персональних даних Виконавець здійснює всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, відтворення, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій;
  - обробка персональних даних здійснюється за допомогою способів, що забезпечують конфіденційність таких даних і при дотриманні встановлених законодавством України вимог до забезпечення безпеки персональних даних;
  - Виконавець зобов’язується не розголошувати персональні дані, отримані від Учасників, окрім випадків, передбачених законодавством України.
       Виконавець має право доручити обробку персональних даних Розпоряднику персональних даних чи бути Розпорядником персональних даних на умовах, визначених у відповідному письмовому договорі.
       Розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи та організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи - підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.
       Розпорядник персональних даних може обробляти персональні дані лише з метою і в обсязі, визначеними у договорі з Виконавцем.
       Беручи участь у Програмі, Учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився з умовами даної Політики конфіденційності, умовами Програми, та «Угодою користувача», що розміщена за адресою www.renefurterer.com.ua.
       Учасник не має права брати участь у Програмах та використовувати Сайт якщо він не згоден та не приймає умови даної Політики.
       У випадку, якщо при використанні Сайту Учаснику будь-яким способом стала відома інформація відносно Виконавця та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, або інформації з обмеженим доступом, Учаснику заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
       Учасник розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні якої не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації за допомогою мережі Інтернет.
       Учасник визнає, що, у разі халатного відношення Учасником до безпеки та захисту його Персональних даних та Даних авторизації на Сайті, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Облікового запису та Персональних і інших даних Учасника. У такому випадку Виконавець не несе відповідальності за збитки, заподіяні Учаснику таким доступом.
  0 products